Вячеслав Моше Кантор презентовал доклад об антисемитизме в мире